This is alternative content.

 

Kontakt

 

T. J. SOKOL Boršov nad Vltavou
Poříčská 189
373 82 Boršov nad Vltavou
IČ: 625 34 351

Bank. spojení: ČSOB a.s. postkonto, č. účtu: 220401754/0300
tel:608 526 093
 email:mirkaz@cbox.cz 

 

 Výbor tělocvičné jednoty SOKOL Boršov nad Vltavou od 4.3.2016 :

 Ing. Miroslava Zavoralová -   starostka Sokola 608 526 093 mirkaz@cbox.cz

 Eliška Orlovská -   místostarosta 604 859 561 eliska.orel@seznam.cz

 Dana Machová -   jednatelka 724 085 388 jd-machovi@centrum.cz

 Josef Ludačka jr. -   náčelník 739 060 517 josef.ludacka@gmail.cz

 Barbora Machová -   náčelnice 775 607 183 barca.mach@seznam.cz

 Markéta Egnerová -   vedoucí sportu 721 347 637 egnermar@centrum.cz

 Karolína Šafková -   hospodářka 731 586 582 karolinasafkova@seznam.cz

 Milena Skalická -   vzdělavatelka 776 256 296

 členové výboru : Jana Bláhová, Lenka Ludačková

 

  Kontrolní komise tělocvičné jednoty Sokol Boršov nad Vltavou:

 Marie Fránová                     - předsedkyně KK               607 953 255

 Marie Grubnerová                - členka KK                        728 924 300

 Ludmila Soukupová             - členka KK                        724 576 409 

 
Copyright © 2011 TJ Sokol SOKOL Nad Vltavou