This is alternative content.

 

Valná hromada 2016


Dne 4. března 2016 se konala Valná hromada TJ. Sokol Boršov nad Vltavou v klubovně FK Boršov nad Vltavou. Přítomno bylo 19 členů. Projednali se všechny body programu. 

 

Jelikož byla tato VH volební, volil se starosta a členi výborů- někteřé pozice jsou obsazeny novými členy než doposavaď.

 

starostka Ing. Miroslava Zavoralová

místostarostka  Eliška Orlovská

jednatelka Dana Machová

náčelnice Barbora Machová

náčelník Josef Ludačka jr.

vedoucí sportu Markéta Egnerová

vzdělavatelka Milena Skalická

hospodářka Karolína Šafková

členka Jana Bláhová

členka Lenka Ludačková

 

Jako vyslanec na VH župy Jihočeské, která se bude konat 8. 4. 2016 v ČB byla  zvolena místostarostka Eliška Orlovská a jako delegát vedoucí sportu Markéta Egnerová.

 


20.03.2016


 
Copyright © 2011 TJ Sokol SOKOL Nad Vltavou