This is alternative content.

 

MŠMT- dotace


Naše jednota obdržela od Ministerstva školství ,mládeže a tělovýchovy v 
září tohoto roku dotaci v hodnotě 188 tis. Kč . Název projektu-podpora 
činnosti mládeže do 18 let v T.J.Sokol Boršov nad Vltavou,dotaci lze 
využít na náklady roku 2017 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2018. 

Účel dotace:podpora tělocvičných jednot při pravidelné 
všeobecné,sportovní,organizační a obsahové činnosti. jedná se o 
zabezpečení sportovní,pohybové,tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. 

Máme dva oddíly a to gymnastiku a karate a tak tyto oddíly dostanou 
každý 94 tis. Kč. 

Ev.č.projektu :SPORT-VIII-3636/2017 

Využijeme této dotace na nákup sportovního oblečení a obuvi pro 
děti,dále výzbroj,výstroj a také na odměny trenérkám a trenérům. 
Starostka Sokola-Zavoralová M. 


16.10.2017


 
Copyright © 2011 TJ Sokol SOKOL Nad Vltavou