This is alternative content.

 

Dotace od Jihočeského kraje


Dne 5.října jsme dostali od Jihočeského kraje oznámení o přidělení 
dotace -448-01-044/17 ve výši 38.tis.Kč 

z dotačního programu podpora sportovní činnosti dětí a mládeže. 

Název projektu:cílená příprava k MČR a ME WKF mládeže u 
karatistů,regionální soutěže u  gymnastek. 

termín realizace-do konce měsíce června 2018,spoluúčast Sokola činí 
14.661,-Kč. Celková částka je tedy 52.661,-Kč.Dotace bude využita na 
startovné,cestovné,soustředění,sportovní vybavení a věcné ceny do 
soutěží.


30.01.2018


 
Copyright © 2011 TJ Sokol SOKOL Nad Vltavou