This is alternative content.

 

Dotace Jihočeský kraj


Dne 7. 7. 2020 jsme dostali od Jihočeského kraje oznámení o přidělení dotace 448-04-224/20 ve výši   70 000,-. 

Dotační program: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, 1. výzva pro rok 2020

Název projektu: Příprava na MČr a Me

 

Termín realizace do 1.1. 2020- 30.6. 2021, spoluúčast sokola činí 21 004,-. Celková cena je 91 0004,-. Dotace bude využita pro přípravu závodníků na mistrovství- soustředění, sportovní vybavení, startovné na mistrovstvích. 

 

 

jihocesky kraj-barevne.jpg


09.07.2020


 
Copyright © 2011 TJ Sokol SOKOL Nad Vltavou